Projekt „Anielskie Ogrody”

Podstawowe założenia Anielskich Ogrodów:

Najciekawszym elementem gospodarstwa jest przydomowy ogród o powierzchni 0,5 ha. 
Ogród ma dostarczać ekologicznych warzyw, owoców, ziół, kwiatów, grzybów w ilości potrzebnej dla 3-4 dorosłych osób na rok. 
Część plonów pozostawiana jest różnym zwierzętom bytującym w ogrodzie. Dopiero nadwyżki są sprzedawane dla klientów indywidualnych w postaci „koszyka od rolnika” lub produktów.
Ogród jest prowadzony w sposób w pełni ekologiczny tzn. z poszanowaniem potrzeb innych gatunków, a nie tylko ludzi.
O ile to możliwe, ziemia uprawna jest przysłonięta uprawą, ściółką lub poplonem.  O ile to możliwe stosuje się nasiona i sadzonki własnej produkcji.
Gospodarstwo objęte jest certyfikatem ekologicznym Biocert Małopolska PL-EKO-05-004903/G/17/1. Na gospodarstwo składają się dwa pola, łąka i ogród z sadem przydomowym. Gospodarstwo sąsiaduje i jest częściwo położone na obszarze Natura 2000 – Lasy Dobrosułowskie. 
Organizacja użytkowania ogrodu, pól i łąki ma możliwie sprzyjać równowadze biologicznej okolicy.
Ogromna liczba różnych roślin (ponad 600 gatunków) ma budować ekologiczny porządek i nieporządek w ogrodzie.  Teren ogrodu stanowi atrakcyjne miejsce dla okolicznych ptaków, gadów, płazów, ssaków, ale także dla mięczaków, bakterii, grzybów i wielu roślin.
WIdok na Anielskie Ogrody w roku 2009 i 2023.
WIdok na Anielskie Ogrody w roku 2009 i 2023.
W Anielskich Ogrodach wykorzystuje się doświadczenie i kultywuje tradycje rodzinne trzech pokoleń gospodyń. Wielopokoleniowość znacząco wpłynęła na ilość, jakość i trwałość rozwiązań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie. Umiejętności uprawy, przygotowywania potraw czy zachowań tradycyjnych przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
W Anielskich Ogrodach wykorzystuje się uprawy na wałach permakulturowych i rabatach podwyższonych.  Prowadzone są eksperymenty mające na celu wskazanie jak najbardziej ekologicznych a zarazem jak najmniej pracochłonnych sposobów upraw. 
Na części powierzchni ogrodów nie obraca się ziemi tylko ją spulchnia specjalnymi narzędziami. 
Stosuje się też kilkanaście rodzajów ściółkowania gleby. 
Wszystkie odpadki organiczne są przetwarzane na terenie gospodarstwa, w kompostownikach które po napełnieniu stają się rabatami podwyższonymi. 
Na części rabat stosuje się samowysiewanie się roślin. Na terenie gospodarstwa znajdują się siedliska m.in. dla jelonków rogaczy, jaszczurek, zaskrońców, ropuch, ptaków, motyli, owadów i jeży.
W Anielskich Ogrodach znajduje się „Ogród sferyczny” oparty na autorskim połączeniu elementów ogrodowych z odnawialnymi źródłami energii. W kopule geodezyjnej uprawiane są rośliny. Układy podgrzewanych rabat i donic służy do ekologicznej uprawy warzyw, owoców i ziół w przedłużonym czasie. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, uprawy w ogrodzie sferycznym można rozpoczynać bardzo wczesną wiosną i wydłużać do późnej jesieni. Energia słoneczna wykorzystywana jest także do suszenia warzyw, ziół i owoców. Ogród sferyczny to projekt skierowany zarówno do użytkowników indywidualnych jak i instytucji. Może być bardzo oryginalnym sposobem na edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach lub innych ośrodkach edukacyjnych.