Nagrody

Lubimy poznawać ludzi związanych z ekologicznym rolnictwem i ogrodnictwem. To często ludzie którzy żyją i działają w oparciu o bliskie nam wartości np. miłość do każdej formy życia na Ziemi. Dzięki konkursom poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi czy to po stronie uczestników czy jurorów. Cenimy sobie bardzo te spotkania i możliwość wymiany doświadczeń. 
Wszystkie nagrody dają nam jeszcze większą motywacje do działania i upewniają nas, że obraliśmy słuszny kierunek na polu ogrodnictwa, rolnictwa i edukacji ekologicznej.

Anielskie Ogrody - nagrody

I miejsce w konkursie europejskim ENRD Rural Inspiration Awards (RIA) 2021 w kategorii "Popular Vote"

Konkurs Rural Inspiration Awards odbywa się pod patronatem Komisji Europejskiej. Organizowany jest przez ENRD – European Network for Rural Development (ENRD) (Europejska Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Tematem konkursu Rural Inspiration Awards (RIA) 2021 było „Nasza wiejska przyszłość”. Celem konkursu było wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują długoterminową wizję dla obszarów wiejskich.
W konkursie uczestniczyło 125 projektów z 22 państw. Anielskie Ogrody to jedyny polski projekt, który znalazł się wśród finalistów, wśród pięciu najlepszych w kategorii „Zielona Przyszłość”. Osoby z całej Europy w drodze głosowania internetowego wybrały też najlepszy projekt w kategorii „Popular Vote”. Zwyciężyły nasze „Anielskie Ogrody”.

„Cieszymy się, że Anielskie Ogrody z małej polskiej wsi mogą inspirować ludzi w naszym i innych krajach. Zamiast niszczyć, możemy regenerować ziemię. Trzeba w to uwierzyć całym sercem i zacząć działać już dziś. Dziękuuuujemy. To dla nas zaszczyt i zobowiązanie. Zielona przyszłość jest możliwa. Jesteśmy częścią przyrody. Od tego, co zrobi każdy z nas, zależy przyszłość wszystkich. Każdy człowiek może zmienić kawałek ziemi wokół siebie w żywy, bioróżnorodny ogród. Prawdopodobnie nie zmienimy całego świata, ale każdy może zmienić świat wokół siebie” – napisaliśmy na Facebooku.
Dziękujemy bardzo komisji konkursowej za nominacje do finału oraz internautom z całej Europy, którzy oddali swój głos na „Anielskie Ogrody”. Nagrodę wręczył nam podczas wirtualnej ceremoni Komisarz DG AGRI Janusz Wojciechowski.
Cieszymy się bardzo, że projekt z małej polskiej wsi został dostrzeżony na poziomie Europy.

Lubuska Perła Turystyczna 2021

W 2021 roku otrzymaliśmy kolejny raz nagrodę: Certyfikat „Lubuska Perła Turystyczna 2021”.
Organizatorem konkursu na najlepszy lubuski produkt turystyczny była Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR.
Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych produktów turystycznych.
Komisja konkursowa doceniła „Akademię Anielskich Ogrodów” jako ogólnopolski produkt eko-turystyczny.

Laureat Gospodarczej Nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego 2021 roku w kategorii "Innowacyjne Mikro Przedsiębiorstwo".

Konkurs pod patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak miał charakter honorowy.
Celem głównym Konkursu było promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Lubuskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami. Celem szczegółowym Konkursu było wyróżnienie i promocja przez Marszałka Województwa Lubuskiego innowacyjnych firm, produktów, technologii oraz usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego.
Firma CAMY Bogdan Kasperski która realizuje projekt „Anielskie Ogrody” i „Akademię Anielskich Ogrodów” zajęła 1 miejsce w kategorii innowacyjne mikro przedsiębiorstwo.

Laureat Plebiscytu Ekologicznego #ListaORGANICLIFETOP50 Magazynu HIPOALERGICZNI

Od redakcji hipoalergiczni.pl otrzymaliśmy medal dla bohaterów etyki i ekologii w Polsce oraz dyplom potwierdzający miejsce na Liście ORGANIC LIFE TOP 50 w kategorii OGRODNICTWO.
Plebiscyt Ekologiczny ma ułatwić konsumentom, lekarzom i dziennikarzom poruszanie się w gąszczu nowych podmiotów w dziedzinie ekologii i wskazać najbardziej aktywnych i inspirujących bohaterów zmiany na bardziej ekologiczny styl życia. Ma również ułatwić nawiązanie kontaktów pomiędzy Laureatami dla poszerzenia współpracy lokalnej.
Lista laureatów jest pełna inspirujących ekologicznych firm i osobowości. 
Więcej szczegółów: Lista organic life top 50
Dziękujemy bardzo Pani Żanecie Geltz za organizację ORGANIC LIFE TOP 50 i działania na rzecz promocji i współpracy branży ekologicznej. Na stronie hipoalergiczni.pl znajdziecie szereg ciekawych i rzetelnych informacji o sposobach na zdrowie.

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Polsce 2017

W konkursie na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2017” w kategorii ekologia-środowisko zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Po raz pierwszy w 10-letniej historii konkursu gospodarstwo z województwa lubuskiego zajęło pierwsze miejsce na szczeblu krajowym. 

Jury konkursu doceniło przyświecającą nam zasadę, że bogactwo gatunków i ich różnorodność buduje ekologiczny porządek i nieporządek w Anielskich Ogrodach. Nasza organizacja uprawy i użytkowania ziemi sprzyja bioróżnorodności. Część plonów pozostawiana jest dzikim zwierzętom, owadom i ptakom zamieszkującym ogród. Na terenie gospodarstwa zbudowane są siedliska i zaciszne zakątki między innymi dla jeży, ptaków, zaskrońców, jaszczurek i licznych owadów. 

"Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2018" - II miejsce w Polsce w konkursie WWF

Nagroda jest przyznawana rolnikom stosującym praktyki przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego, w szczególności ograniczające odpływ biogenów (związków azotu i fosforu) do wód.
Jury konkursu, złożone z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawicieli Fundacji WWF Polska, brało przede wszystkim pod uwagę zrównoważone podejście w prowadzeniu gospodarstwa i praktyki, które przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód, jest największym problemem środowiskowym Morza Bałtyckiego. Duża ilość azotu i fosforu w wodzie powoduje zakwit glonów i sinic i prowadzi do powstawania obszarów o ograniczonej ilości tlenu w wodzie a nawet martwych stref, w których zamiera wszelkie życie.
Nagrodę ufundowała międzynarodowa fundacja WWF której misją od jest działanie na rzecz przyszłości, w której człowiek żyje w harmonii z naturą. WWF przyświeca założenie, że myśląc globalnie, należy działać lokalnie. WWF ratuje najcenniejsze przyrodniczo miejsca w ponad 100 krajach na 6 kontynentach. WWF Polska koncentruje się na naszym narodowym bogactwie przyrodniczym. Polskie środowisko naturalne należy do najbardziej unikatowych w skali Europy.

Lubuska Perła Turystyczna 2018

W 2018 roku otrzymaliśmy nagrodę: Certyfikat „Lubuska Perła Turystyczna 2018”.
Organizatorem konkursu na najlepszy lubuski produkt turystyczny jest LOTUR – Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych produktów turystycznych. 
Jury konkursu doceniło naszą ofertę ogrodniczej edukacji ekologicznej opartej na bioróżnorodności i współpracy człowieka z przyrodą.
Promujemy koncepcję turystyki ekologicznej w gminie Bytnica. Naturalne zasoby gminy Bytnica, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie są jeszcze mało znane w Europie i stanowią nieodkryty skarb województwa lubuskiego. Wspieramy turystykę pieszą i rowerową, szczególnie z wykorzystaniem energii odnawialnej (rowery elektryczne zasilane panelami fotowoltaicznymi).
Na zdjęciu: Pani Jadwiga Błoch - prezes LOTUR, Bogdan Kasperski - Anielskie Ogrody, Krzysztof Chmielnik - twórca grup Facebook "Lubuskie Smaki" i "Odkryj Lubuskie".

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim 2017

Czy warto uprawiać ogród ekologiczny? -TAK. Czy zdrowo jest jeść najczystsze owoce prosto z krzaka i robić sałatki z najsmaczniejszych warzyw?- TAK. Czy fajnie jest zadbać o środowisko wokół nas i bioróżnorodność ? -TAK. Zdrowe jedzenie, smaki, zapachy okupione są oczywiście ogromnym nakładem pracy i czasu. Jesteśmy jednak przekonani, że warto to robić dla siebie, dla rodziny, dla najbliższego środowiska. To nasza pasja, dlatego bardzo miło nam było odebrać z rąk Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, nagrodę za zajęcie I-go miejsca w konkursie wojewódzkim na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2017” w kategorii: ekologia -środowisko. Konkurs został zorganizowany już po raz 15-ty przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Podczas robienia pamiątkowego zdjęcia pucharu spomiędzy cegieł wyszedł jeden z mieszkańców Anielskich Ogrodów. Wyraźnie przyglądał się napisom na tabliczce 🙂

I miejsce w Polsce w konkursie „Gospodarstwo Przyjazne Przyrodzie” 2018

Ponoć zachwyciliśmy komisję konkursową zakresem rozwiązań sprzyjających przyrodzie. Konkurs „Gospodarstwo Przyjazne Przyrodzie” zorganizowany był przez stowarzyszenie Ptaki Polskie jako część kampanii na rzecz różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym „Bukiet z pól”.
Konkurs skierowany był do rolników którzy w praktyce stosują liczne rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności.

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim 2016 -III miejsce

III miejsce w konkursie gospodarstw ekologicznych w województwie lubuskim 2016.
W 2016 zajęliśmy III miejsce w Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim. „Na pudle” i to z jakim towarzystwem, naszymi przyjaciółmi: Joasią i Eugeniuszem Niparko (II miejsce) z Białkowa oraz Edwardem Czerwonką z Krzepielowa (I miejsce).

Od lewej: Eugeniusz Niparko, Kamila Kasperska, Edward Czerwonka

Lubuska Nagroda Innowacji - innowacyjny start-up 2017

Nasz projekt „Energooszczędne rabaty podniesione” otrzymał „Lubuską nagrodę innowacji” w kategorii innowacyjny start-up. Dzięki takim rabatom każdy będzie mógł wychodować dla siebie ekologiczne warzywa, owoce i zioła, także poza sezonem.
Serdeczne podziękowania dla Radosława Grecha oraz całej ekipy z Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie oraz dla Wojciecha Szefnera z zespołem z Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku za wsparcie tego projektu.
Projekt został zrealizowany w ramach „Bonu na innowacje” którego operatorem była OPZL Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

„Lider ekologii” WFOŚiGW 2016

„Lider ekologii” WFOŚiGW 2016
Nagroda Specjalna Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za zajęcie 1 miejsca w Plebiscycie „Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego w 2016 roku” w kategorii Gmin do 5.000 mieszkańców. Kapituła doceniła szereg różnych naszych działań i ten najważniejszy: projekt ekologicznego gospodarstwa „Anielskie Ogrody” które ma na celu uzyskanie 80% ekologicznej niezależności żywieniowej dla 4-osobowej rodziny. Eko logika górą!