Lubimy poznawać ludzi związanych z ekologicznym rolnictwem i ogrodnictwem. To często ludzie którzy żyją i działają w oparciu o bliskie nam wartości np. miłość do każdej formy życia na Ziemi. Dzięki konkursom poznaliśmy wielu wspaniałych ludzi czy to po stronie uczestników czy jurorów. Cenimy sobie bardzo te spotkania i możliwość wymiany doświadczeń. 
Wszystkie nagrody dają nam jeszcze większą motywacje do działania i upewniają nas, że obraliśmy słuszny kierunek na polu ogrodnictwa, rolnictwa i edukacji ekologicznej.

Anielskie Ogrody - nagrody

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Polsce 2017

W konkursie na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2017” w kategorii ekologia-środowisko zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Po raz pierwszy w 10-letniej historii konkursu gospodarstwo z województwa lubuskiego zajęło pierwsze miejsce na szczeblu krajowym. 

Jury konkursu doceniło przyświecającą nam zasadę, że bogactwo gatunków i ich różnorodność buduje ekologiczny porządek i nieporządek w Anielskich Ogrodach. Nasza organizacja uprawy i użytkowania ziemi sprzyja bioróżnorodności. Część plonów pozostawiana jest dzikim zwierzętom, owadom i ptakom zamieszkującym ogród. Na terenie gospodarstwa zbudowane są siedliska i zaciszne zakątki między innymi dla jeży, ptaków, zaskrońców, jaszczurek i licznych owadów. 

"Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego 2018" - II miejsce w Polsce w konkursie WWF

Nagroda jest przyznawana rolnikom stosującym praktyki przyjazne środowisku Morza Bałtyckiego, w szczególności ograniczające odpływ biogenów (związków azotu i fosforu) do wód.
Jury konkursu, złożone z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawicieli Fundacji WWF Polska, brało przede wszystkim pod uwagę zrównoważone podejście w prowadzeniu gospodarstwa i praktyki, które przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód, jest największym problemem środowiskowym Morza Bałtyckiego. Duża ilość azotu i fosforu w wodzie powoduje zakwit glonów i sinic i prowadzi do powstawania obszarów o ograniczonej ilości tlenu w wodzie a nawet martwych stref, w których zamiera wszelkie życie.
Nagrodę ufundowała międzynarodowa fundacja WWF której misją od jest działanie na rzecz przyszłości, w której człowiek żyje w harmonii z naturą. WWF przyświeca założenie, że myśląc globalnie, należy działać lokalnie. WWF ratuje najcenniejsze przyrodniczo miejsca w ponad 100 krajach na 6 kontynentach. WWF Polska koncentruje się na naszym narodowym bogactwie przyrodniczym. Polskie środowisko naturalne należy do najbardziej unikatowych w skali Europy.

Lubuska Perła Turystyki 2018

W 2018 roku otrzymaliśmy nagrodę: Certyfikat „Lubuska Perła Turystyczna 2018”.
Organizatorem konkursu na najlepszy lubuski produkt turystyczny jest LOTUR – Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych produktów turystycznych. 
Jury konkursu doceniło naszą ofertę ogrodniczej edukacji ekologicznej opartej na bioróżnorodności i współpracy człowieka z przyrodą.
Promujemy koncepcję turystyki ekologicznej w gminie Bytnica. Naturalne zasoby gminy Bytnica, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie są jeszcze mało znane w Europie i stanowią nieodkryty skarb województwa lubuskiego. Wspieramy turystykę pieszą i rowerową, szczególnie z wykorzystaniem energii odnawialnej (rowery elektryczne zasilane panelami fotowoltaicznymi).
Na zdjęciu: Pani Jadwiga Błoch - prezes LOTUR, Bogdan Kasperski - Anielskie Ogrody, Krzysztof Chmielnik - twórca grup Facebook "Lubuskie Smaki" i "Odkryj Lubuskie".

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim 2017

Czy warto uprawiać ogród ekologiczny? -TAK. Czy zdrowo jest jeść najczystsze owoce prosto z krzaka i robić sałatki z najsmaczniejszych warzyw?- TAK. Czy fajnie jest zadbać o środowisko wokół nas i bioróżnorodność ? -TAK. Zdrowe jedzenie, smaki, zapachy okupione są oczywiście ogromnym nakładem pracy i czasu. Jesteśmy jednak przekonani, że warto to robić dla siebie, dla rodziny, dla najbliższego środowiska. To nasza pasja, dlatego bardzo miło nam było odebrać z rąk Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, nagrodę za zajęcie I-go miejsca w konkursie wojewódzkim na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2017” w kategorii: ekologia -środowisko. Konkurs został zorganizowany już po raz 15-ty przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Podczas robienia pamiątkowego zdjęcia pucharu spomiędzy cegieł wyszedł jeden z mieszkańców Anielskich Ogrodów. Wyraźnie przyglądał się napisom na tabliczce 🙂

I miejsce w Polsce w konkursie „Gospodarstwo Przyjazne Przyrodzie” 2018

Ponoć zachwyciliśmy komisję konkursową zakresem rozwiązań sprzyjających przyrodzie. Konkurs „Gospodarstwo Przyjazne Przyrodzie” zorganizowany był przez stowarzyszenie Ptaki Polskie jako część kampanii na rzecz różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym „Bukiet z pól”.
Konkurs skierowany był do rolników którzy w praktyce stosują liczne rozwiązania sprzyjające bioróżnorodności.

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim 2016 -III miejsce

III miejsce w konkursie gospodarstw ekologicznych w województwie lubuskim 2016.
W 2016 zajęliśmy III miejsce w Konkursie na Najlepsze Gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim. „Na pudle” i to z jakim towarzystwem, naszymi przyjaciółmi: Joasią i Eugeniuszem Niparko (II miejsce) z Białkowa oraz Edwardem Czerwonką z Krzepielowa (I miejsce).

Od lewej: Eugeniusz Niparko, Kamila Kasperska, Edward Czerwonka

Lubuska Nagroda Innowacji - innowacyjny start-up 2017

Nasz projekt „Energooszczędne rabaty podniesione” otrzymał „Lubuską nagrodę innowacji” w kategorii innowacyjny start-up. Dzięki takim rabatom każdy będzie mógł wychodować dla siebie ekologiczne warzywa, owoce i zioła, także poza sezonem.
Serdeczne podziękowania dla Radosława Grecha oraz całej ekipy z Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie oraz dla Wojciecha Szefnera z zespołem z Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku za wsparcie tego projektu.
Projekt został zrealizowany w ramach „Bonu na innowacje” którego operatorem była OPZL Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

„Lider ekologii” WFOŚiGW 2016

„Lider ekologii” WFOŚiGW 2016
Nagroda Specjalna Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za zajęcie 1 miejsca w Plebiscycie „Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego w 2016 roku” w kategorii Gmin do 5.000 mieszkańców. Kapituła doceniła szereg różnych naszych działań i ten najważniejszy: projekt ekologicznego gospodarstwa „Anielskie Ogrody” które ma na celu uzyskanie 80% ekologicznej niezależności żywieniowej dla 4-osobowej rodziny. Eko logika górą!