Polityka prywatności i cookies strony oraz sklepu anielskieopgrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres akademia@anielskieogrody.pl lub eko@anielskieogrody.pl.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Bogdan Kasperski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANIELSKIE OGRODY Bogdan Kasperski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Budachów 1, 66-630 Budachów, NIP 9271368366, REGON 970665620, adres poczty elektronicznej: akademia@anielskieogrody.pl lub eko@anielskieogrody.pl oraz numer telefonu: +48 501 256 376 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.
 2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
  W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail akademia@anielskieogrody.pl lub eko@anielskieogrody.pl.
 3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?
  W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • informacje na Twój temat zgromadzone w systemie mailingowym,
 • pozostałe informacje podane w ramach strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl dokumentów,
 • informacje o wniesionych płatnościach w związku z korzystaniem ze sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl.
  Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.
  Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
  Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”.
  Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (Google Analytics, Facebook Pixel), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.
  Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych (tworzenie Niestandardowych Grup Odbiorców na Facebooku, ustawianie, targetowanie i kierowanie reklam). Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.
 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
  W większości przypadków sam je nam przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
 • zawierasz z nami umowę w zakresie korzystania z strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl i podajesz dane do wystawienia paragonów / faktur.
 • przesyłasz reklamację lub odstępujesz od umowy,
 • kontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.
  Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:
 • mechanizm strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl gromadzi Twój adres IP,
 • Facebook Pixel oraz Google Analytics gromadzą Informacje Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach stron internetowych związanych z stroną sklep anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl.
 1. Czy Twoje dane są bezpieczne?
  Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
  Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.
  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem akademia@anielskieogrody.pl lub eko@anielskieogrody.pl.
 2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Poniżej znajduje się lista celów, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • zawarcie i wykonanie umowy o dostarczanie usługi cyfrowej w postaci strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • email marketing – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny z wykorzystaniem Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Zawarcie i wykonanie umowy – szczegóły
  Strona sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl stanowi usługę cyfrową dostarczaną Ci na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie dostępnym pod adresem anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Korzystając z strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl, podajesz swoje dane osobowe oraz informacje związane z dokumentami, które tworzysz za pomocą strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl. Ponadto, nasz system teleinformatyczny zapisuje Twój numer IP, z którego korzystasz.
  W ramach wykonywania umowy możemy wysyłać na Twój adres email informacje związane z stroną sklep anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl mające na celu poprawę Twojego doświadczenia w zakresie korzystania z strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl, w szczególności dotyczące zasad działania lub funkcji strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl, zmian prawnych lub technologicznych mających wpływ na treść dokumentu, jak również wiadomości przypominające o utracie dostępu do strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl w wersji pełnej lub możliwości zapłaty za kolejny rok dostępu do strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl.

W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z korzystaniem z Strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl, z tym zastrzeżeniem, że gdy chodzi o Twoje dane uwidocznione na fakturze dokumentującej płatność wnoszoną zgodnie z regulaminem, sprostowanie tych danych możliwe jest wyłącznie poprzez notę korygującą lub fakturę korektę wystawioną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane są przetwarzane przez czas wykonywania umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Ponadto, faktura zawierająca Twoje dane włączana jest do dokumentacji księgowej i przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Email marketing – szczegóły
Jeżeli decydujesz się korzystać z strony sklepu anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl w zamian za wyrażenie zgody na przesyłanie Ci wiadomości marketingowych związanych z stroną sklep anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe nie tylko w celu zawarcia i wykonania umowy, ale również w celu przesyłania do Ciebie wiadomości marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Na potrzeby przesyłania wiadomości marketingowych przetwarzamy Twoje imię oraz adres email, które to dane podałeś przy zawieraniu umowy. Ponadto, w systemie mailingowym, z którego korzystamy, są przechowywane następujące informacje: adres IP, przybliżona lokalizacja, klient poczty, system operacyjny, Twoja aktywność w stosunku do przesyłanych wiadomości, grupy lub segmenty, do których przypisaliśmy Cię pod kątem tematyki przesyłanych wiadomości. Informacje te są przetwarzane w celu analizy i optymalizacji działań email marketingowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przesyłaniu do Ciebie wiadomości marketingowych, co sprawi, że przestaniemy przesyłać do Ciebie takie wiadomości, ograniczając się wyłącznie do wiadomości związanych z stroną sklep anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl wysyłanych w ramach wykonywania umowy.
Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują, w szczególności, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).
W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Analiza i statystyka – szczegóły
Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej. Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconej temu narzędziu. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu Google Analytics mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies Google Analytics w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce strony.
Marketing własny – szczegóły
Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem reklam na Facebooku. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam na Facebooku w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą się w ramach marketingu własnych produktów i usług. Szczegóły związane z Facebook Custom Audiences zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconych tym narzędziom przy opisywaniu plików cookies. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi Facebooka mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies Facebook Custom Audiences w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce strony.

 1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
  Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.
 2. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
  Korzystamy z usług świadczonych przez podmioty trzecie. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawcy oprogramowania lub narzędzi, w ramach których przetwarzane są dane,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
  Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury. Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.
 1. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

My osobiście nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, podobnie jak nie udostępniamy Twoich danych nieuprawnionym podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe mogą być jednak przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania, którego dostawcy posiadają siedzibę w państwach trzecich, korzystają z usług podwykonawców mających siedzibę w państwach trzecich lub z infrastruktury zlokalizowanej w państwach trzecich. Jeżeli dochodzi do transferu danych do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, zawsze odbywa się to z wykorzystaniem mechanizmów zapewniających odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia wymagane przez RODO. Możesz uzyskać od nas dalej idące informacje na temat tych zabezpieczeń, przesyłając wiadomość na adres akademia@anielskieogrody.pl lub eko@anielskieogrody.pl.

 1. Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?
  Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp. Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj. Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.
 2. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
  RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
  Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres akademia@anielskieogrody.pl lub eko@anielskieogrody.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 1. Czy korzystamy z plików cookies i czym one właściwie są?
  Strony internetowe związane z stroną sklep anielskieogrody.pl i akademia.anielskieogrody.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystują pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.
 2. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
  Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 3. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
  Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp. Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej. Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 4. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?
  Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie sesji po zalogowaniu, prawidłowe przesyłanie formularzu widocznych na stronie, zapamiętywanie Twoich ustawień cookies.
 5. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
  W ramach naszej strony internetowej funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
 • Google Analytics,
 • Facebook Pixel.
  Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.
  Google Analytics – szczegóły
  Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.Z uwagi na aktywowaną przeze nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.Podkreślamy, że w ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.
  Facebook Pixel – szczegóły
  W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszej stronie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.
  Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania:
 • wyświetlenie zawartości określonej strony,
 • przejście do kasy w ramach blogowego sklepu,
 • sfinalizowanie zakupu w ramach blogowego sklepu,
 • wypełnienie określonego formularza, np. zapisu do newslettera.
  Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.
 1. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?
  Tak, korzystamy z narzędzi Google Analytics oraz Facebook Pixel które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.
 2. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?
  Tak, korzystamy z Facebook Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony.
 3. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością:
 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
 • Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
 • Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings.
 1. Czym są logi serwera?
  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 2. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
  Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres akademia@anielskieogrody.pl lub eko@anielskieogrody.pl.
 3. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?
  Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa.