Najciekawszym elementem gospodarstwa jest przydomowy sad i ogród o powierzchni 0,5 ha. Ogród ma dostarczać ekologiczne warzywa, owoce, zioła, kwiaty w ilości potrzebnej dla 4 dorosłych osób na rok. Cześć plonów pozostawiana jest różnym zwierzętom bytującym w ogrodzie. Dopiero nadwyżki są sprzedawane dla klientów indywidualnych w postaci „koszyka od rolnika”.

Na gospodarstwo składają się dwa pola, łąka i ogród z sadem przydomowym. Gospodarstwo sąsiaduje i jest częściwo położone na obszarze Natura 2000 – Lasy Dobrosułowskie. Na Łąkach Dobrosułowskich odbywa się największe w Europie rykowisko jeleni.

Ogród jest prowadzony w sposób w pełni ekologiczny. O ile to możliwe, ziemia uprawna ma być przysłonięta uprawą, ściółką lub poplonem. O ile to możliwe stosuje się nasiona i sadzonki własnej produkcji. Organizacja użytkowania ogrodu, pól i łąki ma możliwie sprzyjać równowadze biologicznej okolicy.

Ogromna liczba różnych roślin (ponad 600 gatunków) ma budować ekologiczny porządek i nieporządek w ogrodzie. Teren ogrodu stanowi atrakcyjne miejsce dla okolicznych ptaków, gadów, płazów, ssaków, ale także dla mięczaków, bakterii, grzybów i wielu roślin.

W Anielskich Ogrodach wykorzystuje się doświadczenie i kultywuje tradycje rodzinne trzech pokoleń gospodyń (Aniela Bachorska 1929, Kamila Kasperska 1968, Janina Stawna 1948). Wielopokoleniowość znacząco wpłynęła na ilość, jakość i trwałość rozwiązań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie. Umiejętności uprawy, przygotowywania potraw czy zachowań tradycyjnych przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

W Anielskich Ogrodach wykorzystuje się uprawy na wałach permakulturowych i rabatach podwyższonych. Prowadzone są eksperymenty mające na celu wskazanie jak najbardziej ekologicznych a zarazem jak najmniej pracochłonnych sposobów upraw. Na części powierzchni ogrodów nie obraca się ziemi tylko ją spulchnia specjalnymi widłami. Stosuje się też kilkanaście rodzajów ściółkowania gleby. Wszystkie odpadki organiczne są przetwarzane na terenie gospodarstwa, w kompostownikach które po napełnieniu stają się rabatami podwyższonymi. Na części rabat stosuje się samowysiewanie się roślin. Na terenie gospodarstwa zbudowano siedliska m.in. dla jelonków rogaczy, jaszczurek, zaskrońców, ptaków i jeży.
W 2018 w Anielskich Ogrodach powstał ogród sferyczny oparty na autorskim połączeniu elementów ogrodowych z odnawialnymi źródłami energii. W kopule geodezyjnej uprawiane są rośliny. Układy podgrzewanych rabat i donic heksagonalnych służy do ekologicznej uprawy warzyw, owoców i ziół w przedłużonym czasie. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, uprawy w ogrodzie sferycznym można rozpoczynać bardzo wczesną wiosną i wydłużać do późnej jesieni, a nawet zimy. Ogrody sferyczne to projekt skierowana zarówno do użytkowników indywidualnych jak i instytucji. Może być bardzo oryginalnym sposobem na edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach lub innych ośrodkach edukacyjnych.